Одлука за избор на кандидат по јавен оглас бр.01/2023