Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Архиви за Извештаи

Квартални извештаи

– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.04.2023 до 30.06.2023 година

– Квартален финансиски извештај за периодот од 01.04.2023 до 30.06.2023 година

– Квартален финансиски извештај за периодот од 01.01.2023 до 31.03.2023 година

– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.01.2023 до 31.03.2023 година

– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.10.2022 до 31.12.2022 година

– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.07.2022 до 30.09.20022 година

Финансиски извештај за периодот од 01.04.2022 до 30.06.2022 година

           – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.04.2022 до 30.06.20022 година

                    – Финансиски извештај за периодот од 01.01.2022 до 31.03.2022 година

                    – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.01.2022 до 31.03.2022 година

                   – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.10.2021 до 31.12.2021 година

                     – Финансиски извештај за периодот од 01.01.2021 до 30.09.2021 година

                    – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица за периодот 01.07.2021 до 30.09.2021 година

                    – Финансиски извештај за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021 година

                    – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот од 01.04.2021 до 30.06.2021 година

                 – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.01.2021 до 31.03.2021 година

                 – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.10.2020 до 31.12.2020 година

                 – Квартален финансиски извештај за периодот 01.10.2020 до 31.12.2020 година

                 – Квартален финансиски извештај за периодот 01.07.2020 до 30.09.2020 година

                 – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.07.2020 до 30.09.2020 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.04.2020 до 30.06.2020 година

                  – Квартален финансиски извештај за периодот 01.04.2020-30.06.2020 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица во периодот 01.01.2020 до 31.03.2020 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.10.2019 до 31.12.2019 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.07.2019 до 30.09.2019 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.04.2019 до 30.06.2019 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.01.2019 до 31.03.2019 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.10.2018 до 31.12.2018 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.07.2018 до 30.09.2018 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.04.2018 до 30.06.2018 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.04.2017 до 30.06.2017 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.07.2017 до 30.09.2017 година

                  – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.10.2017 до 31.12.2017 година

Прочитај повеќе

Ревизорски извештаи

Ревизорски извештај за 2022 година

Ревизорски извештај за 2021 година

  Ревизорски извештај за 2020 година

                 Ревизорски извештај со финансиски извештаи за 2019 година

                 Ревизорски извештај со финансиски извештаи за 2018 година

                 Ревизорски извештај со финансиски извештаи за 2017 година

                 Ревизорски извештај со финансиски извештаи за 2016 година

Прочитај повеќе

Годишни извештаи, сметки, програми и планови

Годишна сметка на ЈП ХС Злетовица за 2022 година

Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2022 година

  Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2021 година

  Годишна сметка на ЈП ХС Злетовица за 2021 година

                 Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2020 година

                 Годишна сметка на ЈП ХС Злетовица за 2020 година

                 Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2019 година

                 Годишна сметка на ЈП ХС Злетовица за 2019 година

                 Годишна сметка на ЈП ХС „Злетовица“ за 2018 година

                 Годишна сметка и Извештај за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ за 2017 година

                 Годишна сметка и Извештај за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ за 2016 година


Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2023 година (пречистен текст)

Програма за работа на ЈП ХС Злетовица за 2023 година

Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2023 година

Програма за работа на ЈП ХС Злетовица за 2022 година

                 Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2022 година

                 Програма за работа на ЈП ХС Злетовица за 2021 година

                 Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2021 година

 Годишен план за јавни набавки во 2021 година на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип

                 Годишна инвестициона програма на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип за 2020 година (пречистен текст)

                 Годишен план за јавни набавки во 2020 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип

                 Годишна инвестициона програма на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип за 2020 година

                 Изменување на годишниот план за јавни набавки во 2019 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип

                 Годишен план за јавни набавки во 2019 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип

                Годишна инвестициона програма на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип за 2019 година 

                Предлог изменување и дополнување на годишниот план за јавни набавки во 2018 година на ЈП ХС „Злетовица“

Прочитај повеќе