Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Архиви за Јавни набавки

Оглас за јавна набавка: Сеизмичко набљудување за следење на сеизмичката активност-индуцирана сеизмичност на браната Кнежево и одржување на сеизмолошка станица

Број на оглас: 17297/2020

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

Документи:

Прочитај повеќе