baraњe za pribiraњe ponudi_nabavka na laboratoriski stakla i reagensi (1)

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c35312cc-8722-4c8b-b109-9cd8ab78f57e/5