Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Дејноста на претпријатието се врши во следните сектори:

–          Сектор за Општи, правни работи и човекови ресурси

–          Сектор за финансиско работење

–          Технички сектор на регионален водоснабдителен систем

ОРГАНОГРАМ