Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Архиви за Конкурси

Јавен оглас бр. 753/2023

 1 јавен службеник од група I, подгрупа II во Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности хидросистем „Злетовица“ -Пробиштип 

1. Виш соработник за финансии, Одделение за финансиски работи, Сектор за финансиско работење

 

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас бр. 735/2023

Прочитај повеќе

Јавен повик бр.12/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 3 (три) члена на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица” – Пробиштип

Јавен повик бр.12/2023

Образец за пријавување на јавен повик

Formular NP Zletovica

Thirje Publike Zletovica

Решение за разрешување од должноста в.д. членови и именување на членови на Управниот одбор на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип

Кратка биографија_УОчленови

Прочитај повеќе

Јавен повик бр.02/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 7(седум) члена на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС “Злетовица” – Пробиштипи

Јавен повик бр.02/2023

Образец за пријавување на јавен повик

JAVEN POVIK-JP Zletovica- Thirrje Publike – NP Zletovica

Образец за пријавување на јавен повик-Formularë për paraqitje në thirrje publike

Записник од административна селекција по Јавен повик бр.02/2023

Записник од спроведено интервју – 18.09.2023 по Јавен повик бр.02/2023

Одлука и кратки биографии на членовите на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип

Прочитај повеќе