Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Раководна структура во ЈП ХС „Злетовица“

Тони Тоневски

Помошник оперативен директор за технички работи - Технички директор

tonitonevski@gmail.com

Маја Стојчева

Раководител на сектор за општи, правни работи и човечки ресурси

stojcevamaja@yahoo.com

Митко Маџов

Раководител на сектор за финансиско работење

m.madzov@hszletovica.com.mk

Љупчо Благоевски

Главен инженер - Проектантен менаџер

lj.blagoevski@hszletovica.com.mk

Александар Величковски

Раководител на Одделение за водоснабдителни објекти/Раководител на одделение за одржување на зафати и цевководи

velickovski@hszletovica.com.mk

Управен одбор на ЈП ХС „Злетовица“

Име и ПрезимеФункцијаМесечен надомест
Методија КралевскиПретседател8.000 ден.
Марија КостоваЗаменик претседател7.500 ден.
Сретен СтојковскиЧлен7.000 ден.
Никола ТушевЧлен7.000 ден.
Анка ТодосиеваЧлен7.000 ден.
Даниел ЕфтимовЧлен7.000 ден.
Стојанче ПетрушевЧлен7.000 ден.
Дарко МарковскиЧлен 7.000 ден.
Шенај ОсмановаЧлен7.000 ден.

Надзорен одбор на ЈП ХС „Злетовица“

Име и ПрезимеФункцијаМесечен надомест
Васко ЗлатковскиПретседател8.000 ден.
Викторија ВуиновЗаменик претседател7.500 ден.
Панче СтоименовскиЧлен7.000 ден.
Лидија Цикарска Член7.000 ден.
Емилија Галабовска БиљарскаЧлен 7.000 ден.