Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Раководна структура во ЈП ХС Злетовица

Тони Тоневски

Помошник оперативен директор за технички работи - Технички директор

tonitonevski@gmail.com

+389 71 365 900

Миле Илиевски

Раководител на технички сектор

mile_pro@yahoo.com

+389 70 309 923

Маја Стојчева

Раководител на сектор за општи, правни работи и човечки ресурси

stojcevamaja@yahoo.com

+389 71 304 831

Митко Маџов

Раководител на сектор за финансиско работење

m.madzov@hszletovica.com.mk

+389 70 368 301

Александар Величковски

Раководител на Одделение за водоснабдителни објекти/Раководител на одделение за одржување на зафати и цевководи

velickovski@hszletovica.com.mk

+389 78 309 781

Елена А. Досевска

Раководител на одделение за одржување на брана со придружни објекти и опрема

e.aleksova@hszletovica.com.mk

+389 70 230 780

Александар Стамболиски

Раководител на одделение за SCADA систем и оскултација

acestam@gmail.com

+389 78 319 782

Управен одбор на ЈП ХС „Злетовица“

Име и ПрезимеФункцијаМесечен надомест
Киро КировскиПретседател8.000 ден.
Ленче РунтеваЗаменик претседател7.500 ден.
Марија Андонова СтоименоваЧлен7.000 ден.
Кристина СтојановаЧлен7.000 ден.
Марија ПетровскаЧлен7.000 ден.
Ристе АтанасовЧлен7.000 ден.
Тони ГеровЧлен7.000 ден.

Надзорен одбор на ЈП ХС „Злетовица“

Име и ПрезимеФункцијаМесечен надомест
Лидија Цикарска Претседател8.000 ден.
Стојанчо ЛазаровЗаменик претседател7.500 ден.
Марија БиковаЧлен7.000 ден.