Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Раководна структура во ЈП ХС „Злетовица“

Тони Тоневски

Помошник оперативен директор за технички работи - Технички директор

tonitonevski@gmail.com

Маја Стојчева

Раководител на сектор за општи, правни работи и човечки ресурси

stojcevamaja@yahoo.com

Митко Маџов

Раководител на сектор за финансиско работење

m.madzov@hszletovica.com.mk

Љупчо Благоевски

Главен инженер - Проектантен менаџер

lj.blagoevski@hszletovica.com.mk

Александар Величковски

Раководител на Одделение за водоснабдителни објекти/Раководител на одделение за одржување на зафати и цевководи

velickovski@hszletovica.com.mk