Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Раководна структура во ЈП ХС Злетовица

Тони Тоневски

Помошник оперативен директор за технички работи - Технички директор

tonitonevski@gmail.com

+389 71 365 900

Миле Илиевски

Раководител на технички сектор

mile_pro@yahoo.com

+389 70 309 923

Маја Стојчева

Раководител на сектор за општи, правни работи и човечки ресурси

stojcevamaja@yahoo.com

+389 71 304 831

Митко Маџов

Раководител на сектор за финансиско работење

m.madzov@hszletovica.com.mk

+389 70 368 301

Александар Величковски

Раководител на Одделение за водоснабдителни објекти/Раководител на одделение за одржување на зафати и цевководи

velickovski@hszletovica.com.mk

+389 78 309 781

Елена А. Досевска

Раководител на одделение за одржување на брана со придружни објекти и опрема

e.aleksova@hszletovica.com.mk

+389 70 230 780

Александар Стамболиски

Раководител на одделение за SCADA систем и оскултација

acestam@gmail.com

+389 78 319 782

Управен одбор на ЈП ХС „Злетовица“

Име и ПрезимеФункцијаМесечен надомест
Киро КировскиПретседател8.000 ден.
Ленче РунтеваЗаменик претседател7.500 ден.
Марија Андонова СтоименоваЧлен7.000 ден.
Кристина СтојановаЧлен7.000 ден.

Надзорен одбор на ЈП ХС „Злетовица“

Име и ПрезимеФункцијаМесечен надомест
Лидија Цикарска Претседател8.000 ден.
Стојанчо ЛазаровЗаменик претседател7.500 ден.
Марија БиковаЧлен7.000 ден.