Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето
  • mk
  • en

Брана Кнежево

25°

ВОДОСНАБДУВАЊЕ

Проектот ХС "Злетовица" заврши со изградба во 2010 година каде во склоп на овој проект се изградени браната "Кнежево"...

Прочитај повеќе

НАВОДНУВАЊЕ

Се предвидува наводнување на површини во општините Пробиштип со 3.552ha и Кратово со 957ha...

Прочитај повеќе

ЕНЕРГЕТИКА

Изградба на шест хидроцентрали и тоа: три хидроцентрали по течението на река Злетовица (ХЕЦ Злетово 1...

Прочитај повеќе
КАРАКТЕРИСТИКИ НА
ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦА

Хидросистемот “Злетовица” е повеќенаменски водостопански систем и се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија, со кој се овозможи целосно користење на водниот потенцијал на река Злетовица.

Со Хидросистемот ќе се обезбеди  вода за пиење на преку 100.000 жители во населените места Пробиштип, Кратово, Злетово, Штип, Карбинци, Свети Николе и Лозово, потоа наводнување на4.500 ха земјоделски површини во атарот на Пробиштип и Кратово и хидроенерегетско користење на расположивиот воден потенцијал за производство на околу 49.5 милиони kWh годишно, како и заштита од поплави и обезбедување на биолошки минимум.

ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ!

Систем за електронско пријавување на проблеми

Пријави!