Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Архиви за декември 2021

Работен состанок во ЈП ХС Злетовица (16.12.2021)

На ден 16.12.2021 (Четврток) во просториите на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип се одржа работен состанок со градоначалниците и директорите на комуналните претпријатија од општините опфатени со проектот Злетовица. Целта на состанокот беше да се запознаат со проектот ХС Злетовица како и дефинирање на начин и постапка за долгорочна соработка.
На работниот состанок присуствуваа Г-дин Иван Јорданов , Градоначалник на општина Штип, г-дин Виктор Паунов, Градоначалник на општина Карбинци, г-дин Трајче Здравков, Директор на ЈП Исар – Штип, Г-ѓа Елена Коцева, Директор на ЈКП Плачковица – Карбинци, Г-дин Бошко Цветковски, Градоначалник на општина Лозово, г-дин Драган Ристовски, Директор на ЈКП Никола Карев – Пробиштип, Г-дин Дејан Владев, Градоначалник на општина Свети Николе, Г-ѓа Даниела Панова, директор на ЈКП Комуналец – Свети Николе и домаќините г-дин Миле Илиевски, Директор на ЈП ХС Злетовица, г-дин Љупчо Благоевски, Проектен менаџер во ЈП ХС Злетовица и Тони Тоневски, Технички Директор, Г-дин Александар Стоименовски и Г-дин Игор Манасов.
Во склоп на посетата се реализираше и теренска посета на објекти на ХС Злетовица.
– Посета на SCADA центар во Управно-административна зграда на ЈП ХС Злетовица во Пробиштип
– Посета на Филтер станица во Пробиштип
– Посета на Зафат 3 (зафатна градба на река Злетовица за водоснабдување на општините Штип, Свети Николе, Лозово и Карбинци).
Прочитај повеќе

Посета на Директорот на НУ Национален конзерваторски центар – Скопје

Посета на Директорот на НУ НАЦИОНАЛЕН КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР-СКОПЈЕ, Г-дин Memet Selmani по завршениот увид од страна стручниот тим, за постоење на археолошки локалитети, односно недвижни културни добра, кои евентуално би биле загрозени со изградбата на Фаза 2-наводнување, Горна зона од ХС Злетовица.

Прочитај повеќе