Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Архиви за февруари 2019

Демант (во врска со изнесените невистини од страна на неколку електронски портaли)

Почитувани,

Во интерес на правилното информирање на јавноста, а во врска со изнесените невистини за бројот на вработени и директори во ЈП ХС Злетовица – Пробиштип од страна на неколку електронски портaли, сакаме да ја информираме целокупната јавност дека  во ЈП ХС Злетовица – Пробиштип се вработени вкупно 26 лица, од кои едно Избрано лице од страна на Управниот одбор на функцијата Директор, пет раководни и дваесет вработени лица на различни нивоа согласно актуелниот Правилник за систематизација на работни места.

 

ЈП ХС Злетовица – Пробиштип

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за Одржување-сервисирање на електроенергетски објекти и електрични инсталации, по повик од договорниот орган во текот на 2019 година.

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 03-129/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирaње на понуди за Редовна комплексна анализа на површинската вода од Акумулацијата “Кнежево“, Зафат 1 и Зафат 3 од ХС “Злетовица“

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 03-128/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Проект Злетовица: Производство на Електрична Енергија и Компоненти за Наводнување

Во рамките на Проектот за унапредување на хидросистемот „Злетовица“, преговорите за кредитирање со Европската Инвестициона Банка (ЕИБ) на Фаза II (Наводнување) и Фаза III (Енергетика), влегуваат во процес на подготовка. Очекуваме, во идниот период, со максимално ангажирање на сите инволвирани страни, да се отпочне со имплементација.

Линк кон ЕИБ

Прочитај повеќе