На 28.10.2022 година, се потпиша договор помеѓу ЈП ХС Злетовица и МЗТ Пумпи а.д Скопје за санација на хидромеханичката опрема во темелна затворачница на брана Кнежево.
Со реализација на оваа активност, се овозможува поквалитено и побезбедно менаџирање со брана Кнежево.