Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Архиви за Слободен пристап до информации

Службено лице

  • Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации-ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ХИДРОСИСТЕМ „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува ИГОР МАНАСОВ.
  • Лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, исто така е именуван ИГОР МАНАСОВ.
  • Овластено лице за прием на пријави заради заштитено внатрешно пријавување е назначена МАЈА СТОЈЧЕВА.

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ХИДРОСИСТЕМ „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип
ул. „Цветко Тонев” бр. 3А
2210 Пробиштип

тел: 032/481-520
e-mail: stojcevamaja@yahoo.com

Прочитај повеќе

Документи – Слободен пристап до информации

Прочитај повеќе