Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Соопштенија

Оглас за барање за прибирање на понуди за набавка на Градежни материјали, алат, опрема, резервни делови, индустриска сол и песок-ризла

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 03-169/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Демант (во врска со изнесените невистини од страна на неколку електронски портaли)

Почитувани,

Во интерес на правилното информирање на јавноста, а во врска со изнесените невистини за бројот на вработени и директори во ЈП ХС Злетовица – Пробиштип од страна на неколку електронски портaли, сакаме да ја информираме целокупната јавност дека  во ЈП ХС Злетовица – Пробиштип се вработени вкупно 26 лица, од кои едно Избрано лице од страна на Управниот одбор на функцијата Директор, пет раководни и дваесет вработени лица на различни нивоа согласно актуелниот Правилник за систематизација на работни места.

 

ЈП ХС Злетовица – Пробиштип

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за Одржување-сервисирање на електроенергетски објекти и електрични инсталации, по повик од договорниот орган во текот на 2019 година.

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 03-129/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирaње на понуди за Редовна комплексна анализа на површинската вода од Акумулацијата “Кнежево“, Зафат 1 и Зафат 3 од ХС “Злетовица“

Оглас за барање за прибирање на понуди Бр. 03-128/2019

Електронски систем за јавни набавки

Прочитај повеќе

Проект Злетовица: Производство на Електрична Енергија и Компоненти за Наводнување

Во рамките на Проектот за унапредување на хидросистемот „Злетовица“, преговорите за кредитирање со Европската Инвестициона Банка (ЕИБ) на Фаза II (Наводнување) и Фаза III (Енергетика), влегуваат во процес на подготовка. Очекуваме, во идниот период, со максимално ангажирање на сите инволвирани страни, да се отпочне со имплементација.

Линк кон ЕИБ

Прочитај повеќе