Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Соопштенија

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас бр.01/2018

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас бр.01/2018 за вработување на неопределено време на работник – помошно техничко лице во ЈП С “Злетовица” – Пробиштип

Odluka oglas 01/2018

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за Годишна контрола на ефикасноста на Катодната заштита на челичните цевковод за водоснабдување од ХС Злетовица.

baraњe za pribiraњe ponudi_godishna kontrola na efikasnosta na katodnata zashtita na chelichnite tsevkovo (1)

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/af586878-5413-4cf5-be0a-b30ecf105616/5

Прочитај повеќе

Оглас за барање за прибирање на понуди за изработка на елаборат за состојбата на системот за алармирање и тревожење на брана „Кнежево“, SCADA системот и системот за оскултација на брана „Кнежево“

baraњe za pribiraњe ponudi_izrabotka na elaborat za sostoјbata na sistemot za alarmiraњe i trevozheњe (2)

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/393cfed6-78af-4c5a-9732-94dcfb7c7b09/5

Прочитај повеќе