Прескокни до главната содржина Прескокни до пребарувањето

Соопштенија

Оглас за барање за прибирање на понуди за набавка на услуги „Изработка на Елаборат за следење на наносот во акумулацијата на брана „Кнежево“

baraњe za pribiraњe ponudi_izrabotka na elaborat za sledeњe na nanosot vo akumulatsiјata na brana kne

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0893ac7e-d195-4419-8055-3d9fd8edc137/5

Прочитај повеќе

Квартални извештаи

– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.10.2019 до 31.12.2019 година

– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.07.2019 до 30.09.2019 година

                 – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.04.2019 до 30.06.2019 година

                – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.01.2019 до 31.03.2019 година

                – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.10.2018 до 31.12.2018 година

                – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.07.2018 до 30.09.2018 година

                – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.04.2018 до 30.06.2018 година

                – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018 година

                – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017 година

               – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.04.2017 до 30.06.2017 година

               – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.07.2017 до 30.09.2017 година

               – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.10.2017 до 31.12.2017 година

Прочитај повеќе

Годишни извештаи, сметки, програми и планови

Годишен план за јавни набавки во 2020 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип

Годишна инвестициона програма на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип за 2020 година

                 Изменување на годишниот план за јавни набавки во 2019 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип

                 Годишен план за јавни набавки во 2019 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип

                Годишна инвестициона програма на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип за 2019 година 

                Годишна сметка на ЈП ХС „Злетовица“ за 2018 година

                Предлог изменување и дополнување на годишниот план за јавни набавки во 2018 година на ЈП ХС „Злетовица“

                Годишна сметка и Извештај за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ за 2017 година

                Годишна сметка и Извештај за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ за 2016 година

Прочитај повеќе

Прекин во испораката на сирова вода до филтер станица Св. Николе

Ве известуваме дека поради дефект на доводниот цевковод за водоснабдување на Свети Николе, започнувајќи од 10:00 ч. на ден 14.05.2018 год., ЈП ХС „Злетовица“ ќе ја запре испораката на сирова вода до филтер станицата во Свети Николе, сé до отстранување на дефектот!

Екипи на ЈП ХС „Злетовица“ интензивно работат на теренот и за секоја промена, ќе бидете благовремено информирани.

Ви благодариме на разбирањето!

Прочитај повеќе

„Злетовица“ полека ја добива својата смисла..

Март е месец во кој се слави водата зашто 22 ден од овој месец е прогласен за Светски ден на водите. Во контекст на овој значаен датум istokpres.mk направи едно мало истражување во однос на искористеноста на регионалниот хидросистем „Злетовица“. Целосното истражување проследете го на следниот линк.

Прочитај повеќе

Прекин во испораката на сирова вода до филтер станица Св. Николе

Поради дефект на доводниот цевковод за водоснабдување на Свети Николе, започнувајќи од 08:00 ч. на ден 10.05.2018 год., ЈП ХС „Злетовица“ изврши прекин во  испораката на сирова вода до филтер станицата во Свети Николе, се до отстранување на дефектот.

Екипи на ЈП ХС „Злетовица“ од Пробиштип, интензивно работат на отстранување на дефектот.

Прочитај повеќе

Тестирањата на водата од ХС Злетовица кои треба да покажат дали може и градот Штип

Од утре започнуваат тестирањата на водата од ХС „Злетовица“ кои треба да покажат дали може и градот Штип да ја користи во својот водоснабдителен систем. Во периодот кога има врнежи, што според анализите се околу 50-тина денови во годината, водата е матна затоа што не целосно се дистрибуира во затворен систем. Штип ја пре адаптира филтер станицата за прием на овие води, инвестиција за која се уште се исплаќа кредитот.

Наше, како локална самоуправа е да ги истражиме сите можности, да тоа што сме го инвестирале и што го плаќаат граѓаните го ставиме во функција-изјави Благој Бочварски, градоначалник на Штип
Досегашните лабараториски испитувања покажале дека водата од брана „Кнежево“ е чиста и здрава за пиење.

12 пати во годината, значи секој месец вршиме анализи на водата и ги доставуваме до релевантните институции, тоа се 6 институции на државно ниво и 2 големи анализи, кои се вршат 2 пати годишно и кои исто се доставуваат до сите релевантни институции во државата-изјави Миле Моневски, советник за технички прашања  на директорот на ХС „Злетовица“
ХС „Злетовица“ е проектиран за снабдување со вода за пиење на околу 100 000 жители. Во моментот со овие води се снабдуваат Кратово, Пробиштип и Свети Николе, а покрај Штип во иднина ќе треба да се приклучат и општините Карбинци и Лозово.

Прочитај повеќе