– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.04.2019 до 30.06.2019 година

– Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.01.2019 до 31.03.2019 година

                 – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот 01.10.2018 до 31.12.2018 година

                 – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.07.2018 до 30.09.2018 година

                 – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.04.2018 до 30.06.2018 година

                 – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018 година

                – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017 година

         – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.04.2017 до 30.06.2017 година

         – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.07.2017 до 30.09.2017 година

         – Извештај за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ во периодот од 01.10.2017 до 31.12.2017 година